Vår familjs släktsida

Hemsida  |  Nyheter  |  Foton  |  Text-dokument  |  Gravstenar  |  Rapporter  |  Efternamn
Sök
Förnamn:


Efternamn:Databasstatistik


Träd:  

 Beskrivning   Kvantitet 
Totalt antal individer 2,498  
- varav manliga 1,289 (51.6%)  
- varav kvinnliga 1,209 (48.4%)  
- varav av okänt kön 0 (0%)  
- varav levande 438  
Antal familjer 888  
Antal unika efternamn 505  
Totalt antal Foton 0  
Totalt antal Foto-dokument 0  
Totalt antal Gravstenar 0  
Totalt antal Text-dokument 0  
Totalt antal Ljudinspelningar 0  
Totalt antal Video 0  
Totalt antal källor 4  
Medellivslängd1 66 år, 38 dagar  
Tidigaste födelse (Kristina Ingemarsdotter CA 1320  

 Största livslängd1   Ålder 
Erik Ersson 106 år  
Johan Johansson 99 år 303 dagar  
Cajsa Johansdotter 98 år 129 dagar  
Edit Olivia Hägg Fröjd 97 år 187 dagar  
Johannes Holmberg 97 år 164 dagar  
Märeta Christoffersdotter 97 år  
Sigrid Amundsdotter Hatt 97 år  
Ernst Emil Vårberg 96 år 221 dagar  
Anna Maria Danielsdotter 96 år 3 dagar  
Olga Levina Persdotter 96 år  


1 Åldersberäkningarna baserar sig på individer med registrerade födelse- och dödsdatum. P.g.a att det kan finnas ofullständiga datumfält (t ex enbart "1945" eller "BEF 1860"), är dessa beräkingar inte helt tillförlitliga.